สั่งพิมพ์

ไม่dissใคร

เห็นเข้าบอกว่าไม่ดิสใคร
กูอ่านแล้วก็มานั่งคิดไป
พอดีกูไม่ค่อยจะชอบฟังใคร
กูเบื่อเบื่อเลยหันมาจับไมค์

TOP