สั่งพิมพ์

ไม่dissใคร

ต่อไปๆ

 

อยากเรียนได้เกรดห้ากุว่ามืงคงแก้ผ้า

 

เกรดสี่ยังไม่รอดเพราะจับถอดแล้วแหกขา

 

วิถีของชีวิตมันไม่สถิตสมิงข้า

 

ตอนนี้สมัครก่อนไว้รอเรียนใหม่เทอมหน้า

 

โตโตกันแล้วกุว่าควรมีหัวคิด

 

ของกุก้อไม่ใหญ่ยัดเข้าไปทำมัยฟิต

 

อ่อกุรู้ละเพราะกุเองลืมรูดซิป

 

ที่กุแต่งมาอยากบอกว่าไม่ได้ดิส

TOP