สั่งพิมพ์

ไม่dissใคร

สมิงกูเก๋าสัตว์ที่สุดในธาตรี

รามพวกกูคิดได้มากกว่าคำ Wanna B

แบทเทิ่ลกี่แม๊ทพวกกูไม่หมดราคี

พร้อมชนะทุกปาตี้ถึงมึงมาร้ายหรือมาดี

มึนๆงงๆ

TOP