สั่งพิมพ์

แถลงการณ์จาก CP เรื่องโครงการใต้ร่มเย็น

รอมานานแล้วครับที่  สหาย  BTMC จะกลับมารวมตัวกัน
นึกถึงวันเวลาในตอนนั้นจังเลยคิดถึงทุกคนครับโครงการ
ใต้ร่มเย็นสามเอาด้วยครับจะทำมาลงด้วยสมิงจุฟฟฟฟฟ

TOP