สั่งพิมพ์

แถลงการณ์จาก CP เรื่องโครงการใต้ร่มเย็น

บ้านผมจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีพวกคุณ 

คิดถึง BTMC ครับ

ถ้าผมไม่มี BTMC ก็ไม่มีหาดใหญ่เอ็มซีในวันนี้
หาดใหญ่เอ็มซี สมิงเลี่ยมทอง

TOP