สั่งพิมพ์

สมิงครูว์-สันติ[CP,Torded,Illslick,ทศกัณฐ์]

ขอเปนกำลังใจให้แก่ผู้ที่สูญเสีย และบ้านเมืองกลับมาสงบสุขโดยเร็วครับ

หากเราคนไทยแบ่งแยกฝักฝ่าย เห็นที่ประเทศชาติคงถูกกลืนไปกับความสูญเสียและสงคราม

 

เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้น หากรู้แก่นแท้ของคำว่าสันติ...

 

TOP