สั่งพิมพ์

คำประกาศอย่างเป็นทางการจาก Hatyai emzee

คำประกาศอย่างเป็นทางการจาก Hatyai emzee

สมาชิกของวง Hatyai Emzee มีดัง ต่อไปนี้

 

Caddafee / W2 / TE / BiG 1  เท่านั้น

 

ทาง Hatyai Emzee จะขอสงวนชื่อนี้ไว้ ไม่ว่า MC คนไหน วงไหน ไม่สามารถที่จะใช้ชื่อวง

 

หรือคำว่า By Hatyai Emzee ได้อีกต่อไป

 

สำคัญ  Hatyai Emzee ยังคงยินดีให้คำแนะนำกับน้องๆทุกท่าน

                  ที่มาจากสมิง หรือมาจากที่ไหนก็ตามในการทำเพลง

                  ทางเราไม่ได้ หยิ่ง ในชื่อหรือรังเกียจน้องๆ อันที่จริงทางเรา

                  ยินดีด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากทางเราไม่ต้องการประทับตรานี้

                 ให้กับคนที่ไม่ประสงค์ดีครับ

 
 

[ แก้ไขล่าสุด snooper เมื่อ 2-4-2011 11:30 ]

TOP