สั่งพิมพ์

One wish remix | Clothespin Boi (สัญญาหน้าเขียง)

One wish remix | Clothespin Boi (สัญญาหน้าเขียง)

One wish remix | Clothespin Boi (สัญญาหน้าเขียง) Mix GodHzMismo คลื่นในช่วง 174 HZ ว่ากันว่า คลื่นในช่วงนี้ใช้สลายความเจ็บปวดได้ คลื่นในช่วง 285 HZจะส่งผลโดยตรงต่อสนามพลังงานของเราในหลายระดับ คลื่นในช่วง 396 HZ ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดและความกลัว คลื่นในช่วง 417 HZ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือช่วยให้กระบวนการ เปลี่ยนแปลงนั้นง่ายดาย ลื่นไหลได้มากขึ้น คลื่นในช่วง 528 HZ ซ่อมแซม DNA ที่สึกหรอ หรือได้รับความเสียหาย คลื่นในช่วง 639 HZช่วยให้เราติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงเข้าใจใน เรื่อง ของ ความสัมพันธ์หลายรูปแบบ คลื่นในช่วง 741 HZ ปลุกสัญชาติญาณ หรือญาณหยั่งรู้ของเรา คลื่นในช่วง 852 HZนำเรากลับสู่ลำดับกลุ่มหรือคณะของจิตวิญญาณเดิม ของเรา คลื่นในช่วง 936 HZ เชื่อมโยงเราเข้ากับแสงสว่างและจิตวิญญาณ อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/951425 เพลง https://youtu.be/f0QkE-nYJRk
[ แก้ไขล่าสุด souyah เมื่อ 13-6-2023 15:27 ]

TOP