สั่งพิมพ์

Art Director(ผู้กำกับภาพ)

Art Director(ผู้กำกับภาพ)

รับทำArt Work กราฟฟิคเฟสบุ๊คแฟนเพจ โปสเตอร์ งานโฆษณา TV Online สื่อโฆษณาต่างๆ ออกแบบสื่อ เว็บไซต์ แบรนด์สินค้าต่างๆ

ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

ผ่านการทำงานทั้งด้านTV สื่อออนไลน์ งานโฆษณา การทำงานจากAgency โฆษณา ProductionรายการTV. ค่ายเพลง

สามารถ ทำได้ทั้งArt Director, Creative Designer ,Creative copy writer ,ช่างภาพ,วาดภาพ,มีความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์และงานโฆษณาอย่างรอบด้าน

You can visit my job website.
https://aoipinkgirl.wixsite.com/website-1
I am an art director On TV programs, commercials, photographing people and products ,Music videos 
Modelling and production in thailand, if you want interesting and creative works of art.
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP