สั่งพิมพ์

DARK SIDE - JK.RØWEL x D€₩T¥ ( Music Video )

DARK SIDE - JK.RØWEL x D€₩T¥ ( Music Video )

DARK SIDE - JK.RØWEL x D€₩T¥ ( Music Video )

JK.RØWEL : https://www.facebook.com/nick.theexpl...
D€₩T¥ : https://www.facebook.com/dewziikomki.d
ProdBoomzDEI : https://www.facebook.com/BoomzDeadEnd

Camera Photography : https://www.facebook.com/nattapatskri...
Production : CHOKER' https://www.facebook.com/ChokerDeadEnd
DEI Studio : https://www.facebook.com/DEADENDSTUDI...

2018 Music DeadEnd Independence 
Eastcoast Thailand

#459gang #deifamily #DarkSide

รูปโปรไฟล์ของ Boomz DeadEnd, ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Boomz DeadEnd, ผู้คนกำลังยืน
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี Boomz DeadEnd, ภาพระยะใกล้

TOP